0 فساد روغن های خوراکی - تجارت کیمیای پیرنیا | کنجد آنلاین

فساد روغن های خوراکی

چند نکته مهم در رابطه با فساد روغن های خوراکی

۱- هر چه میزان اسیدهای چرب غیر اشباع به ویژه غیر اشباع چند گانه در یک روغن بیشتر باشد (همان امگا ۳ و۶)، فسادپذیری آن روغن بیشتر خواهد بود.

۲- روغنهایی که ظاهری کم رنگ دارند دیرتر از روغنهای تیره تر فاسد میشوند.

۳- روغنهای تصفیه نشده زودتر از روغنهای تصفیه شده فاسد میشوند.

۴- روغنهای آفتاب گردان، دانه کتان و گلرنگ زودتر از روغنهای زیتون و کانولا فاسد میشوند. حضور آنتی اکسیدان در روغنهای خوراکی روند فساد را کند میکند. مثل ویتامینE

۵- روغن فاسد شده و تند شده حاوی رادیکال های آزاد است که سرطانزا میباشد.

توسط |1398/8/11 20:13:21نوامبر 2nd, 2019|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

تماس