بابا آدم1398/10/24 5:36:50

Project Description

خواص روغن بابا ادم:

ماساژ دادن کف سر با این روغن باعث گردش جریان خون می شود و پرپشتی موی سر می شود.
به کنترل قند خون کمک می کند.

تماس