خارمریم1398/11/5 10:06:44

Project Description

خواص روغن خار مریم :

رفع درد کلیه و هموروئید و اسپاسم بصورت مالیدنی
رفع خشکی پوست
رفع کبد چرب

تماس