گل سرخ1398/11/5 11:11:42

Project Description

روغن گل سرخ:

 ضد چروک، شاداب کننده ی پوست و ضد پیری
درمان سوختگی های پوستی
مورداستفاده در ماساژ ریلکسی برای استرس

افزایش میل جنسی درخانم ها

تماس